Framtidens sätt att kommunicera börjar med Communicator

Site Server CMS är inte som alla andra. När andra pratar webbpublicering så pratar vi digitala affärer – allt i ett system.

 

Automatiserad kundkommunikation

Vad skulle det innebär för er om all eller delar av er kundkommunikation, kundvård och merförsäljning skedde automatiskt ?

Vår nya tjänst Communicator skickar nyhetsbrev, sms, enkäter automatiskt till era kunder utifrån ett avtalsdatum eller vilken produkt / tjänst de har. När tjänsten är igång behövs ingen skötsel.
Detta är det enklaste sättet att effektivisera försäljning och marknadsföring. Dessutom får ni mer tid med de kunder som behöver det.

1. Allt börjar med ditt befintliga kundregister.

Allt börjar med ditt kundregister och den information som du har om de. Vi hjälper till att importera ditt register till vår databas.

Olika typer av importer

 • Kundinformation
 • Kunddata
 • Köpbeteende

2. Välj vilket urval som ditt utskick skall gå till

Ditt nästa steg är att skapa urval från ditt kundregister. Tex kan vi nu ta fram alla kunder med ett avtal som går ut om 30 dagar, eller alla i Stockholm som hade köpt en veckoresa av er 2014 för mer än 50 000 kr.

 • Alla kunder som har 1 – år avtal
 • Alla kunder som har varit kund i mer än 2 år
 • Alla kunder som inte loggat in i webbshop på länge.
 • Alla kunder som kommer till anläggningen i morgon 

3. Välj vilken typ av kanal som du vill använda

Vi kan idag erbjuda 3 mediekanaler för din automatiserade utskick.

 • Nyhetsbrev
 • Grupp SMS
 • Enkäter

4. Utskicksplanen bestämmer när,var,hur!

Ditt nästa steg är att skapa de utskick med rätt info som skall gå ut till dina kunder. Här väljer du vad som skall stå i SMS:et eller Mailet, hur ofta det skall skickas och till vem. 

Exempel Elavtal

 • Nyhetsbrev, generellt,  90 dagar innan avtalsförnyelse.
 • Nyhetsbrev, generellt,  60 dagar innan avtalsförnyelse.
 • Nyhetsbrev, generellt,  30 dagar innan avtalsförnyelse.
 • SMS, 90 dagar innan avtalsförnyelse.
 • SMS, 60 dagar innan avtalsförnyelse.
 • SMS, 30 dagar innan avtalsförnyelse.
 • SMS, Tack för att du är kund hos oss, Du som varit kund mer än 5 år.

5. Klicka på PLAY  

Till slut har du nu en lista på dina planerade automatiska utskick. Nu är det bara att köra igång dina utskick genom att klicka PLAY. Sen är det bara att vänta på affärerna.

6 . GDPR

 • Bestämmer vad ni får spara map kunduppgifter.
 • Bestämmer hur ni skall lagra dessa
 • Bestämmer hur ni får använda dessa uppgifter.
 • Lag-grunden samtycke eller intressevägning avgör detta.
 • Det är alltid kunden som bestämmer och äger rätten till sina personuppgifter.
 • Personuppgiftsavtal reglerar lagringen hos Internetmedia & Site Server.