Hela din digitala affärsprocess på ett ställe.

Site Server skapar affärer. Med Site Server som affärsplattform gör vi det omöjliga möjligt genom att erbjuda en och samma plattform för webbpublicering, kundrelationer och e-handel.

  Webbpubliceringssystem (CMS) för din webbsida

  Kundrelationssystem (CRM) för nyhetsbrev och marknadsföring

   Webbshop med betalsystem

Site Server CMS

Site Server CMS är ett webbpubliceringssystem som används för att redigera sin webbsida. Redigeringen är mycket användarvänlig och sker direkt i webbläsaren.

 • Single webb – Webbsida
 • Multiwebb – Flera webbsidor
 • Intranät – Personalwebb
 • Extranät – Styrelsewebb/kundwebb

Site Server e-handel

Site Server webbshop är en webbshop som hanterar alla funktioner
som behövs för att driva e-handel.

Exempel på befintliga funktioner:

 • Produktadministration
 • Kundadministration
 • Orderadministration
 • Betalningshantering

Site Server CRM

Site Server CRM är ett kundkommunikationssystem. Systemet består av ett kontakt-/kundregister där man grupperar kunder och medarbetare. Registret byggs upp med manuell import eller automatisk import från t.ex. ett affärssystem.

Exempel på befintliga funktioner:

 • Nyhetsbrev
 • SMS/Grupp-SMS
 • Enkäter
 • Tävlingar
 • Kundklubb

Site Server communicator

Site Server Communicator är en automatiserad kund­kommunikations­plattform som bygger på ”Big Data” och kommunicerar rätt meddelande till rätt målgrupp utifrån bokningsdatum, ankomstdatum, avresedatum eller annan köp-/kundinformation.

Följande funktioner kommer att ingå:

 • Autoimport av kunddata
 • Kategorisering
 • Regelsättning
 • Val av media
 • Automatiserad distribution via mail, SMS eller enkät

Användarvänlighet i fokus

Grunden till hela plattformen är ett användarperspektiv. Det är och skall
vara enkelt att förstå och hantera sin marknadskommunikation. Det skall vara högst 3 steg till alla funktioner. Användaren skall ej behöva gå en lång utbildning för att kunna jobba i systemet.
 

Vad är unikt med Site Server?

Alla marknadsföringsfunktioner företaget behöver finns i ett system. Webbverktyget hjälper företaget att enkelt arbeta efter en röd marknads­föringstråd. Kräver ingen utbildning, mycket enkelt att använda oavsett webbkunskap. Passar alla företag oavsett storlek.